Analog, zpětná vazba, živá animace, monochromatické textury, digitální progrese…

 

Aeldryn se pohybuje se na hranici mezi analogovou a digitální technologií. Analogový materiál, a především reálný pohyb v něm obsažený, v sobě skrývají neopakovatelný moment přítomnosti, zatímco digitální nástroje pomáhají tento vjem umocnit a rozšiřovat do dalších tvarů, obrazů a kompozic.